×
00.0 °
00.0 °

ชอบ Online Compass หรือไม่
บอกให้เพื่อนของคุณรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้

คำแนะนำในการเปิดตัว
เครื่องมือเหล่านี้ใช้ได้กับ Chrome 63 หรือใหม่กว่า
โปรดเปิดใช้งานเซ็นเซอร์
อ่านเพิ่มเติมวิธีการเปิดใช้งานเซ็นเซอร์

ระดับวิญญาณ

ระดับวิญญาณระดับฟองหรือเพียงแค่ระดับเป็นเครื่องมือที่ออกแบบมาเพื่อระบุว่าพื้นผิวเป็นแนวนอน (ระดับ) หรือแนวตั้ง (ลูกดิ่ง)
ระดับวิญญาณเป็นเครื่องมือ ที่ช่วยให้คุณวัดว่าวัตถุอยู่ในระดับหรือไม่ หลอดแก้วในระดับประกอบด้วยของเหลวหรือวิญญาณเช่นเอทานอลซึ่งจะบ่งบอกถึงการอ่านค่าที่แน่นอน