×
Turn on GPS
0
0
0
Km/h
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
220

ชอบ Online Compass หรือไม่
บอกให้เพื่อนของคุณรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้

คำแนะนำในการเปิดตัว
เครื่องมือเหล่านี้ใช้ได้กับ Chrome 63 หรือใหม่กว่า
โปรดเปิดใช้งานเซ็นเซอร์
อ่านเพิ่มเติมวิธีการเปิดใช้งานเซ็นเซอร์

มาตรวัดความเร็ว

มาตรวัดความเร็วหรือมาตรวัดความเร็วคือมาตรวัดที่วัดและแสดงความเร็วของยานพาหนะทันทีโดยใช้ GPS ของโทรศัพท์