×
Lux Meter LX2020
LUX (lumens/m²)
0

ชอบ Online Compass หรือไม่
บอกให้เพื่อนของคุณรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้

คำแนะนำในการเปิดตัว
เครื่องมือเหล่านี้ใช้ได้กับ Chrome 63 หรือใหม่กว่า
โปรดเปิดใช้งานเซ็นเซอร์
อ่านเพิ่มเติมวิธีการเปิดใช้งานเซ็นเซอร์

เครื่องวัดแสง

เครื่องวัดแสงเป็นอุปกรณ์ที่ใช้วัดปริมาณแสง