×
00.0 °
00.0 °

Thích Online Compass này?
Hãy cho bạn bè của bạn biết về nó.

Hướng dẫn khởi chạy
Các công cụ này hoạt động với Chrome 63 trở lên
Vui lòng bật cảm biến
Đọc thêm cách bật cảm biến

Cấp độ tinh linh

Cấp độ tinh linh, cấp độ bong bóng, hay đơn giản là cấp độ, là một công cụ được thiết kế để chỉ ra bề mặt nằm ngang (cấp độ) hay thẳng đứng (dây dọi).
Cấp độ tinh linh là một công cụ điều đó giúp bạn đánh giá xem một đối tượng có bằng cấp hay không. Ống thủy tinh trong mức này bao gồm một chất lỏng hoặc tinh thể như etanol, từ đó cho biết số đọc chính xác.