×
00.0 °
00.0 °

Suka Online Compass ini?
Beri tahu rakan anda mengenainya.

Arahan pelancaran
Alat ini berfungsi dengan Chrome 63 atau lebih baru
Sila aktifkan sensor
Baca lebih lanjut cara mengaktifkan sensor

Level Spirit

Level spirit, bubble level, atau sekadar level, adalah instrumen yang dirancang untuk menunjukkan sama ada permukaan mendatar (level) atau menegak (plumb).
Level spirit adalah alat yang membantu anda mengukur sama ada objek itu sama rata. Tiub kaca di tingkat terdiri dari cecair atau roh seperti etanol, yang pada gilirannya menunjukkan bacaan yang tepat.