×
Turn on GPS
0
0
0
Km/h
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
220

Suka Online Compass ini?
Beri tahu rakan anda mengenainya.

Arahan pelancaran
Alat ini berfungsi dengan Chrome 63 atau lebih baru
Sila aktifkan sensor
Baca lebih lanjut cara mengaktifkan sensor

Speedometer

Speedometer atau speed meter adalah alat ukur yang mengukur dan memaparkan kelajuan sesaat kenderaan menggunakan GPS telefon.