×
500 400 300 200 100 0 600 700 800 900 1000 0 µTesla

Gillade den här Online Compass?
Låt dina vänner veta om det.

Startinstruktioner
Dessa verktyg fungerar med Chrome 63 eller senare
Aktivera sensorer
Läs mer om hur du aktiverar sensorn

Magnetometer

En magnetometer är en anordning som mäter magnetfält eller magnetiskt dipolmoment. Vissa magnetometrar mäter ett magnetfälts riktning, styrka eller relativa förändring på en viss plats.