×
500 400 300 200 100 0 600 700 800 900 1000 0 µTesla

Likte denne Online Compass?
Fortell vennene dine om det.

Lanseringsinstruksjoner
Disse verktøyene fungerer med Chrome 63 eller nyere
Aktiver sensorer
Les mer om hvordan du aktiverer sensor

Magnetometer

Et magnetometer er en enhet som måler magnetfelt eller magnetisk dipolmoment. Noen magnetometre måler retning, styrke eller relativ endring av et magnetfelt på et bestemt sted.