×
500 400 300 200 100 0 600 700 800 900 1000 0 µTesla

Bu Online Compass hoşunuza gitti mi?
Arkadaşlarınıza bunu bildirin.

Talimatları başlatın
Bu araçlar Chrome 63 veya sonraki sürümlerle çalışır
Lütfen sensörleri etkinleştirin
Sensörün nasıl etkinleştirileceğiyle ilgili daha fazla bilgi edinin

Manyetometre

Bir manyetometre, manyetik alanı veya manyetik dipol momentini ölçen bir cihazdır. Bazı manyetometreler, belirli bir konumdaki manyetik alanın yönünü, gücünü veya göreceli değişimini ölçer.